Kuka voi aloittaa VPK-harrastuksen?

VPK on oivallinen harrastus, joka antaa paljon, mutta joka voi myös olla henkisesti raskas harrastus, sillä usein juuri VPK ennättää onnettomuuspaikoille ensimmäisenä. Jos toisten pyyteetön auttaminen kiinnostaa sinua, kerromme tässä postauksessa, kuinka pääset alkuun antoisassa VPK-harrastuksessa.

Kuka voi osallistua?

VPK harrastuksen voit aloittaa riippumatta iästäsi tai kunnostasi. Toimintaa on tarjolla niin nuorille, naisille kuin veteraaneillekin ja toiminta on hyvin monipuolista. Toiminnassa osallistutaan erilaisiin harjoituksiin ja kilpailuihin. Tarjolla on myös erilaisia leirejä ja mahdollisuuksia oppia turvallisuusviestintää. Jos olet kiinnostunut musiikista, voi VPK:n soittokuntatoiminta olla sinun juttusi. Parhaimmillaan monipuolinen VPK-harrastus voikin olla perheen yhteinen harrastus.

Nuoret ovat olleet mukana VPK:ssa ja pitkään ja naisiakin on alkanut tulla mukaan toimintaan enenevässä määrin. Toki naisia toivotaan toimintaan mukaan enemmänkin. Kaiken kaikkiaan VPK sopii harrastukseksi hyvin monenlaisille ihmisille, jotka tulevat hyvin erilaisista taustoista. Myös syyt toimintaan osallistumiselle voivat olla hyvin moninaisia.

VPK:sta elämäntapa

Monelle VPK-laisuus on suoranainen elämäntapa, johon kuuluvat päivittäin toistuvat rutiinit ja turvallisuustaitojen ylläpito. Harrastuksen kouluttava luonne korostuu tässä elämäntavassa, samoin mahdollisuus lähimmäisten auttamiseen. Moni kokee nyky-yhteiskuntamme melko kylmäksi ja välinpitämättömäksi ja VPK voikin olla tapa vastustaa tämän kylmyyden leviämistä. Toisten auttaminen antaa paljon myös auttajalle itselleen!

Säännöllinen koulutus tukee tieto- ja taitotason ylläpitoa

VPK-laisena on mahdollista saada koulutusta säännöllisesti. Tämä auttaa pitämään yllä omaa tieto- ja taitotasoa. Myös jatkuva harjoittelu tukee koulutuksen kautta saadun tieto-taidon ylläpitoa. Erilaiset VPK:n tarjoamat kurssit ja muut koulutustilaisuudet auttavat kouluttamaan henkilöitä, joilla on vankkaa tietotaitoa mahdollisimman turvallisen arjen ylläpidosta. Esimerkiksi ensiaputaidot ja liikenneturvallisuuteen liittyvät taidot ovat erittäin tärkeitä arjen taitoja, joista on hyötyä silloinkin, kun VPK harrastus ei välttämättä jatku läpi koko elämän.

Jo lapset ja nuoret hyötyvät nuorille suunnatusta VPK-toiminnasta, sillä lapsuudessa luodaan pohja myöhemmälle elämäntyylille ja -tavalle. Jos lapsi oppii jo lapsena turvallisen arjen periaatteet ja lähimmäisestä huolehtimisen tärkeyden, pysyvät nämä periaatteet todennäköisesti lapsen mukana koko hänen elämänsä ajan. Näin luodaan pohjaa lähimmäisistä välittävien ja turvallisuustietoisten nuorten kasvattamiselle.