Palokuntanuoret nuorten harrastuksena

Palokuntanuoret on hyvä harrastusvaihtoehto VPK-toiminnasta kiinnostuneille nuorille. Nuoret toimivat palokuntien alla toimivissa nuoriso-osastoissa. Suomesta tällaisia osastoja löytyy yli 500 kappaletta ja osastoissa toimii noin 10 000 poikaa ja tyttöä, jotka ovat iältään 7 – 17 -vuotiaita. Palokuntanuorten ohjaajia Suomessa toimii noin 2 000 kappaletta. Varhaisnuorten osastossa toimivat 7 -9 -vuotiaat tytöt ja pojat. Nuorten osastolla taas toimivat 10 – 17 -vuotiaat pojat ja tytöt.

Suomessa palokuntanuorten toiminnalla on pitkäaikaiset perinteet

Suomessa palokuntanuorisotyön perinteet ovat pitkät. Jo 1908 perusteettin maamme ensimmäinen poikakomppania. Toiminnan edelläkävijä oli Lahden VPK. Poikaosastojen toiminta yleistyi nopeasti Suomessa. Alussa toiminta oli kuitenkin melko järjestäytymätöntä. Ensimmäinen valtakunnallisesti toiminut palokuntapoikatyötoimikunta perustettiin 1952. 70-luvulla myös tyttöjä alkoi tulla mukaan toimintaan ja toiminnan nimi muutettiin palokuntanuorisotyöksi.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena ei varsinaisesti ole uusien VPK:n hälytysosaston jäsenten kouluttaminen. Tärkeintä toiminnassa on tarjota nuorille sellaisia taitoja ja tietoja, joista on heille myöhemmissä elämänvaiheissaan hyötyä. Palokuntanuorten toimintaan osallistuminen ei siis missään tapauksessa edellytä palokuntauralla jatkamista. Halutessaan nuorilla on kuitenkin mahdollisuus siirtyä hälytysosastaoon 16 – 18 vuoden iässä. Tällöin nuorella on yleensä jo alan hyvät tai erinomaiset pohjatiedot, jos harrastus on jatkunut jo useita vuosia.

Palokuntanuorisotyön eräs keskeisimmistä tavoitteesta on turvallisuustietoisten nuorten kasvattaminen, joiden toiminnassa korostuu toisten kansalaisten auttaminen. Samalla nuorille pyritään tarjoamaan hyödyllinen ja maksuton harrastus. Tässä harrastuksessa perheen matala tulotaso ei ole este ja harrastus voi jopa auttaa löytämään myöhemmin itselle sopivan työpaikan, sillä monet työnantajat arvostavat VPK-harrastusta. Vaikkei nuoren palokuntaura jatkuisikaan, oppii hän silti palokuntanuorissa monia hyödyllisiä tietoja ja taitoja.

Palokuntanuorille järjestetään myös monenlaisia leirejä. Monelle alan harrastajalle nämä ovat vuoden ehdottomia kohokohtia. Leirit saattavat kestää viikonlopun tai viikon ja niiden aikana leiriläiset kertaavat jo oppimiaan taitoja ja oppivat lisäksi uusia. Leireillä järjestetään erilaisia kilpailuja ja vietetään hauskaa aikaa yhdessä samanhenkisten nuorten kanssa. Leirit tarjoavat myös tilaisuuden tutustua muihin palokuntanuoriin ja suorittaa erilaisia alan kursseja.

Palokuntanuorille järjestetään myös erilaisia kilpailuja, joissa he pääsevät mittailemaan taitojaan keskenään. Esimerkiksi urheilu- ja palokuntataitokilpailut ovat suosittuja palokuntanuorten keskuudessa.