Latest Posts

See what's new

Vapaaehtoisten palokuntalaisten harjoittelu ja valmistautuminen

Vapaaehtoiset palokuntalaiset harjoittelevat ja valmistautuvat hälytyksiin. Monet heistä tuntuvat olevan aina lähetysvalmiudessa. Tämä on tietysti rankkaa työtä eikä työn, vapaa-ajan, perhe-elämän ja VPK-toiminnan tasapainottaminen ole aina täysin yksinkertaista. Onkin tärkeää huolehtia siitä, että jokainen vapaapalokuntalainen saa myös riittävästi vapaa-aikaa, jotta hänellä olisi aikaa tehdä sellaisia asioita, jotka rentouttavat ja antavat tilaisuuden nollata omia ajatuksia.

Elämää vapaapalokuntalaisena

Oletko aina halunnut tietää, millaista on elämä vapaapalokuntalaisena? Jos vastasit kyllä, kannattaa lukea tämä postaus, jossa kerromme, millaisena elämä vapaapalokuntalaiselle näyttäytyy! Vapaapalokuntalaiset ovat ihan tavallisia Matti ja Maija Meikäläisiä On tärkeää muistaa, että vapaapalokuntalaiset ovat aivan tavallisia Matti ja Maija Meikäläisiä, sillä mukana on ihan tavallisia miehiä ja naisia. Yleisesti miehiä on ollut VPK:n

Kuka voi aloittaa VPK-harrastuksen?

VPK on oivallinen harrastus, joka antaa paljon, mutta joka voi myös olla henkisesti raskas harrastus, sillä usein juuri VPK ennättää onnettomuuspaikoille ensimmäisenä. Jos toisten pyyteetön auttaminen kiinnostaa sinua, kerromme tässä postauksessa, kuinka pääset alkuun antoisassa VPK-harrastuksessa. Kuka voi osallistua? VPK harrastuksen voit aloittaa riippumatta iästäsi tai kunnostasi. Toimintaa on tarjolla niin nuorille, naisille kuin

Palokuntanuoret nuorten harrastuksena

Palokuntanuoret on hyvä harrastusvaihtoehto VPK-toiminnasta kiinnostuneille nuorille. Nuoret toimivat palokuntien alla toimivissa nuoriso-osastoissa. Suomesta tällaisia osastoja löytyy yli 500 kappaletta ja osastoissa toimii noin 10 000 poikaa ja tyttöä, jotka ovat iältään 7 – 17 -vuotiaita. Palokuntanuorten ohjaajia Suomessa toimii noin 2 000 kappaletta. Varhaisnuorten osastossa toimivat 7 -9 -vuotiaat tytöt ja pojat. Nuorten

Palokuntanuorten koulutus

Palokuntanuorten toiminta tarjoaa nuorille monenlaista maksutonta ja hyödyllistä toimintaa. Palokuntanuorille tarjotaan myös monenlaista koulutusta, johon tutustutaan tarkemmin tässä postauksessa. Nuorille suunnatut kurssit pyrkivät siihen, että nuorista kasvaisi vastuunsa kantavia kansalaisia, jotka ova perehtyneet turvallisen arjen periaatteisiin ja että miehistöön siirtyvät nuoret saisivat paloalan vankan pohjakoulutuksen. Etupäässä palokuntanuorten kurssit pidetään pelastusliittojen kesäleirien aikana. Palokuntanuoret voivat

Vapaaehtoisen palokunnan toiminta

Vapaaehtoinen palokunta, jota kutsutaan yleisesti myös vapaapalokunnaksi tai lyhyemmin VPK:ksi, on toimintaa, jossa vapaaehtoiset henkilöt suorittavat palo- ja pelastustoimeen liittyviä tehtäviä. Osa toimii VPK:ssa vapaaehtoisena ja osalle kyseessä on sivutoiminen työ. Melkein kaikki suomalaiset VPK:t omaavat palokuntasopimuksen, joka on laadittu yhteistyössä oman alueen aluepelastuslaitoksen kanssa. Kerromme tässä artikkelissa kuinka pääset mukaan VPK:n toimintaan ja

Vapaapalokunnasta oppia elämän tielle

Vapaapalokuntien nuoriso-osastojen toiminta on erityisen antoisa harrastus 7 – 17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Tällaisen toiminnan kautta voi hankkia monia tärkeitä taitoja, joista on hyötyä myöhemmässä elämässä. Kerromme tässä postauksessa muutaman hyvän esimerkin siitä, kuinka vapaapalokuntatoiminta voi tarjota hyödyllistä oppia elämän tielle. Turvallisuustietoisuuden siemen luodaan lapsuudessa On tärkeää, että jo pieni lapsi oppii turvallisuustietoiseksi

VPK:n koulutus

VPK eli vapaaehtoinen palokunta tarjoaa hyvin monenlaista mielenkiintoista ja hyödyllistä koulutusta. Kerromme tässä artikkelissa, millaista koulutusta VPK:n riveissä voi saada. Peruskoulutus on kaikille VPK:n riveissä toimiville suunnattua koulutusta, josta kerromme lisää aihetta käsittelevässä kappaleessa. Täydennyskoulutusta ja päällystölle suunnattua koulutusta sen sijaan suunnataan vain osalle VPK:n väestä. Täydennyskoulutusta voit valita sen perusteella, mikä kiinnostaa sinua