Vapaaehtoisen palokunnan toiminta

Vapaaehtoinen palokunta, jota kutsutaan yleisesti myös vapaapalokunnaksi tai lyhyemmin VPK:ksi, on toimintaa, jossa vapaaehtoiset henkilöt suorittavat palo- ja pelastustoimeen liittyviä tehtäviä. Osa toimii VPK:ssa vapaaehtoisena ja osalle kyseessä on sivutoiminen työ. Melkein kaikki suomalaiset VPK:t omaavat palokuntasopimuksen, joka on laadittu yhteistyössä oman alueen aluepelastuslaitoksen kanssa. Kerromme tässä artikkelissa kuinka pääset mukaan VPK:n toimintaan ja mitä VPK:ssa oikeastaan tehdään. Kerromme myös pähkinänkuoressa maksetaanko VPK-toiminnasta palkkaa ja millaisia peruskursseja VPK tarjoaa. Toivomme, että artikkelimme tarjoaa sinulle hyödyllistä tietoa VPK:n toiminnasta ja kenties jopa innostaa sinua tutustumaan tähän toimintaan henkilökohtaisesti.

Miten pääsen mukaan VPK:n toimintaan ja mitä VPK:ssa tehdään?

Jotta pääsisit mukaan VPK:n toimintaan, sinun tulee käydä läpi tiettyjä peruskursseja ja soveltuvuustestejä. Voit suorittaa lisäksi myös kursseja, jotka antavat sinulle pätevyyden toimia erikoistehtävissä, kuten savusukellus- ja vesipelastustehtävissä. Voit hankkia itsellesi myös muuta ammattitaitoasi lisäävää koulutusta, kuten hälytysajoneuvon kuljettamiseen soveltuvaa koulutusta.

Monissa vapaaehtoispalokunnissa suoritetaan myös monenlaisia muita työtehtäviä, jotka eivät liity palo- tai pelastustehtäviin, jotta VPK saisi rahoitettua viriketoimintaansa. Palokuntalaiset voivat esimerkiksi pestä pihoja tai kaataa puita, auttaa muutoissa tai järjestää tansseja. He voivat myös auttaa polttamaan purkukuntoisia rakennuksia ja risukasoja turvallisesti ja hallitusti.

Maksetaanko VPK:ssa palkkaa?

Yleensä VPK-toiminta mielletään vapaaehtoistoiminnaksi, mutta osa aluepelastuslaitoksista maksaa palkkaa alueensa VPK:n miehistön jäsenille näiden osallistuessa palo- tai pelastustehtäviin tai harjoituksiin. Palkka sisältää usein hälytystehtävien hälytysrahan, tuntipalkan ja mahdolliset lisät, kuten iltatyölisän.

Millaisia peruskursseja VPK tarjoaa?

VPK tarjoaa monenlaisia peruskursseja, kuten perehdyttämiskursseja. Perehdyttämiskurssilla hankitaan erilaisia VPK:n toiminnassa tarvittavia tärkeitä henkilökohtaisia taitoja ja tietoa pelastustoimen tehtävistä. Samalla syvennetään tietoutta omaan palokuntaan liittyen.

Sammutustyökurssilla opitaan toimimaan sammutusyksikön täysivaltaisena jäsenenä. Samalla kurssille osallistuva henkilö saa tulipaloihin liittyvää tietoa. Tämän kurssin käyminen on edellytys hälytystehtäviin osallistumiselle. VPK:t tarjoavat myös erilaisia ensiapukursseja ja pelastuskursseja, jotka tarjoavat hyödyllistä tietoa hätätilanteiden varalle.

Savusukelluskurssi tarjoaa lisätietoa ja -taitoja, joita tarvitaan sammutustyössä. Kurssi tarjoaa myös muodollisen pätevyyden tavallista vaativampiin sammutustehtäviin. Jos olet kiinnostunut VPK:n tarjoamista peruskursseista, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan lähimpään VPK:hon juuri sinulle sopivan kurssin löytämiseksi.