VPK:n koulutus

VPK eli vapaaehtoinen palokunta tarjoaa hyvin monenlaista mielenkiintoista ja hyödyllistä koulutusta. Kerromme tässä artikkelissa, millaista koulutusta VPK:n riveissä voi saada. Peruskoulutus on kaikille VPK:n riveissä toimiville suunnattua koulutusta, josta kerromme lisää aihetta käsittelevässä kappaleessa. Täydennyskoulutusta ja päällystölle suunnattua koulutusta sen sijaan suunnataan vain osalle VPK:n väestä. Täydennyskoulutusta voit valita sen perusteella, mikä kiinnostaa sinua kaikista eniten ja mistä koet olevan eniten itsellesi hyötyä. VPK:sta löytyy hyvin monenlaista toimintaa, joten voit suunnata omaa osallistumistasi omien mielenkiinnonkohteidesi ja lahjakkuutesi mukaan. Jos toimit päällystössä, kannattaa sinun osallistua päällystölle suunnattuun koulutukseen.

Peruskursseilta perustietoa

Peruskurssit ovat kursseja, joista kannattaa lähteä liikkeelle. Osa näistä kursseista on sellaisia, että niiden läpikäyminen vaaditaan hälytystehtävissä toimijoilta. Ennen tällaisten kurssien suorittamista et siis voi ottaa osaa hälytystehtäviin!

Perehdyttämiskurssin aikana osallistujat hankkivat henkilökohtaisia aiheeseen liittyviä taitoja ja saavat pelastustoimeen ja omaan palokuntaan liitttyvää tietoa. Sammutustyökurssilla opetellaan toimimaan osana sammutusyksikköä ja sen jäsenenä. Kurssi tarjoaa tulipaloihin liittyvää tietoutta ja tämä kurssi tulee suorittaa, jotta saa osallistua VPK:n hälytystehtäviin.

Savusukelluskurssin kautta suunnataan tavallista vaativampiin sammutustehtäviin ja kurssin suorittaminen antaakin muodollisen pätevyyden toimia tällaisissa tehtävissä. Kurssi tarjoaa lisätaitoja ja -tietoja sammutustyöhön liittyen.

Palokuntien ensiapukurssilla opitaan ensiaputaitoja. Kyseessä on EA2-kurssi, joka on muokattu palokuntien tarpeita vastaavaksi yhteistyössä SPR:n kanssa. Ensiaputaidot ovat erittäin tärkeitä jokapäiväisessä elämässä, sillä koskaan ei voi tietää, milloin joutuu antamaan ensiapua vaikkapa liikenneonnettomuustilanteessa. EA-taidot kuuluvatkin monen mielestä ihan yleissivistykseen, joten näitä taitoja kannattaa petrata ja pitää yllä!

Pelastustyökurssilla opitaan pelastamaan ihmisiä ja omaisuutta liikenneonnettomuuksissa. Lisäksi VPK tarjoaa esimerkiksi öljyvahingon torjuntakursseja, vaarallisten aineiden kursseja, ensivastekursseja ja pintapelastuskursseja.

Täydennyskoulutusta ja koulutusta päällystölle

Peruskurssien lisäksi VPK tarjoaa myös täydennyskoulutusta ja koulutusta päällystölle. Täydennyskoulutus syventää peruskurssien tarjoamaa tieto-taitoa. Jokainen palokuntalainen ei osallistu täydennyskoulutukseen, vaan näitä kursseja voi valita oman mielenkiinnon mukaan vaikkapa viestiliikenteeseen tai konemiehen toimintaan liittyen. Jos olet kiinnostunut hälytysajosta, voit valita tämän alan täydennyskoulutusta ja jos myrskyvaurioiden korjaaminen on lähellä sydäntäsi, on alan täydennyskoulutus oivallinen valinta juuri sinulle.